Dansers op een podium.
Jesse Wensing
news

Subsidiebeoordelingen voor de cultuursector bekendgemaakt

Gisteren was een belangrijke dag voor veel culturele organisaties die met spanning wachtten op de uitkomst van de subsidiebeoordelingen. Bekijk hier alle beoordelingen die zijn gepubliceerd.

Raad voor Cultuur

De Raad voor Cultuur heeft zijn advies over de subsidieaanvragen voor de culturele basisinfrastructuur (BIS) 2025-2028 overhandigd aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Met Prinsjesdag, op 17 september, worden de definitieve subsidiebesluiten voor de BIS 2025-2028 bekend gemaakt en worden de instellingen en de Tweede Kamer geïnformeerd. Lees hier het volledige adviesrapport.

fund Performing arts

Het Fonds Podiumkunsten maakte de besluiten bekend over de 361 aanvragen voor meerjarige subsidies voor de periode 2025-2028. In totaal ontvangen 52 festivals en 127 gezelschappen, makers(collectieven) en ensembles een toekenning. Het gaat om een jaarlijks totaalbedrag van respectievelijk 7,3 en 40,2 miljoen euro. Lees hier het volledige rapport.

Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie kent de komende vier jaar een instellingssubsidie toe aan twaalf toonaangevende culturele instellingen. Deze instellingen dragen bij aan de kwaliteit, ontwikkeling en professionalisering van de creatieve industrie. Met deze ondersteuning kunnen zij zichzelf en het vakgebied blijven vernieuwen en kwalitatief hoogstaande programma’s ontwikkelen. Lees hier het volledige bericht.

Mondrian fund

Kunstpodia die voor de periode 2025-2028 een meerjarenbijdrage Programma’s Kunstpodia willen ontvangen, konden begin 2024 hun aanvraag indienen bij het Mondriaan Fonds. De meerjarenregeling Programma’s Kunstpodia kent drie categorieën – Start, Basis en Breed – die samen zorgen voor een gevarieerd aanbod van hedendaagse beeldende kunst in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk. Lees hier het volledige advies.

Nederlands Filmfonds

Het Filmfonds heeft zeven filmfestivals geselecteerd voor meerjarige financiering. Deze festivals hebben een sterke eigen signatuur en bieden een aansprekend en eigenzinnig filmaanbod als aanvulling op bioscopen en filmtheaters. In totaal investeert het Filmfonds 630.000 euro per jaar voor een periode van vier jaar. Lees hier om welke festivals het gaat.

Nederlands Letterenfonds

Het Nederlands Letterenfonds heeft positief besloten over de aanvragen van zeventien organisaties voor een vierjarige subsidieperiode van 2025-2028. Zowel literaire als literair-educatieve organisaties ontvangen samen meer dan € 10 miljoen. Lees hier het volledige besluit.

fund for cultural participation

Met een bedrag van 30,5 miljoen euro ondersteunt het Fonds voor Cultuurparticipatie vanaf 2025 47 instellingen in heel het Koninkrijk. Hiermee draagt het fonds bij aan een brede basis in de amateurkunst en cultuurparticipatie. Lees hier het beleidsplan.

Geen subsidie ontvangen

Meer dan veertig gezelschappen krijgen vanaf 2025 geen meerjarige subsidie van het Fonds Podiumkunsten en/of de culturele basisinfrastructuur (BIS). Dit betekent dat een flink aantal organisaties dreigt te verdwijnen. De NAPK heeft een actie opgezet om collectief protest aan te tekenen tegen deze besluiten. Wil je actie voeren? Spreek je dan uit op de persoonlijke pagina van jouw favoriete organisatie via de website van NAPK. De NAPK zorgt ervoor dat alle steunbetuigingen collectief worden aangeboden in Den Haag.

Zelf subsidie aanvragen? Hier vind je een overzicht van alle subsidiedeadlines voor het komende halfjaar.