Een man spreekt zijn tafelpartner toe.
Location: Alternately in Arnhem and Nijmegen
Kosten: €425,- incl. BTW per persoon
Full

Training - Leidinggeven zonder macht

De term leiderschap klinkt vaak erg groots en ongrijpbaar. Maar eigenlijk is het heel simpel: het beïnvloeden van anderen om een bepaald doel te bereiken. En daarin neem je altijd jezelf mee. Je hebt een verantwoordelijkheid om een bepaald resultaat te leveren, je hebt met collega's te maken die er wat van vinden en een cultuur binnen de organisatie waar jij je toe moet verhouden. In deze training wordt ingegaan op jou als persoon, de rol die je hebt en de context waarin je beweegt. Aan de hand van eigen casuïstiek wordt er uitgebreid geoefend. Kernwoorden van de training zijn communicatie, begrip, beïnvloeding en afspraken.

Na deze training:

  • heb je meer inzicht in je eigen handelen, je rol en context in relatie tot leidinggeven;
  • heb je jezelf op basis van zelf ingebrachte casussen verder kunnen ontwikkelen binnen jouw leidinggevende functie.

Program

Elk dagdeel heeft een centraal thema. Daarbinnen worden de dagdelen zoveel mogelijk afgestemd op jouw persoonlijke vragen en casuïstiek.

Dagdeel 1. Het begrip ‘Rol’
Een rol word je niet gegeven, maar moet je ontdekken en oppakken. Leidinggeven aan mensen en processen moet ontdekt worden op basis van een tweetal variabelen:
1. Wat verwacht de organisatie van mij?
2. Welke persoonlijke ambities wil ik vervullen?
Tijdens dit eerste dagdeel zullen we zien welke beelden over leiderschap er bestaan en welke verschillen en overeenkomsten zorgen voor een perspectief op leiderschap.

Dagdeel 2. Contractering

Het is de taak van de leidinggevende om duidelijkheid te brengen in afspraken, verwachtingen, perspectieven en resultaten. Het credo ‘afspraak = afspraak’ heeft een beperkte houdbaarheidsdatum. In het tweede gedeelte gaan we in op de verschillende technieken waarmee je een betere voorspelbaarheid hebt over de uitkomst van afspraken.

Dagdeel 3. Communicatiestijlen
‘There are no such things as organisations, only people who behave’ ofwel; hoe de organisatie op papier ook beschreven is, het gedrag van mensen is uiteindelijk doorslaggevend. Het afstemmen van de juiste communicatiestijl op de situatie is voor leidinggevenden van cruciaal belang. We oefenen op basis van casuïstiek met het oplossen van samenwerkingsproblemen en bieden perspectief op soms lastige communicatieverwarringen.

Dagdeel 4. Psychologische Spelletjes
In dit afsluitende deel onderkennen we de patronen in samenwerking en doorzien we de, soms voorspelbare, resultaten van disfunctionele samenwerking. Deelnemers gaan aan de slag met hun eigen casuïstiek en er wordt perspectief geboden op de ontstane groepsdynamiek.

For whom

Deze training is bedoeld voor mensen die hiërarchisch of functioneel leiding geven. Denk aan: teamleiders, project- of procesleiders, programmamanagers, kwartiermakers, coördinatoren, MT-ers etc. Je wil jezelf zowel persoonlijk als professioneel verder ontwikkelen in je leiderschap. We werken in groepen van minimaal 6 tot maximaal 12 personen.

About the trainer

Peter van Biemen ondersteunt mensen en organisaties in ‘het gedoe van verandering’. De complexiteit van leiderschap is daarbij een voortdurende bron van inspiratie. Of het nu gaat om de vraag welke rol de leidinggevende kan oppakken, de breedte van het gedragsrepertoire, de persoonlijke stressmechanismen of de keuze van verschillende communicatiestijlen. Alle elementen doen mee.

Practical information

Data: 21 februari, 6 maart, 20 maart en 3 april 2024
Tijden: 13:00 - 17:00 uur
Kosten: €425 incl. BTW per persoon. Zijn de kosten een probleem? Via Werktuig PPO kun je een aanvraag indienen voor medefinanciering van deze training. Lees hier meer over de voorwaarden.
Locatie: Afwisselend in Arnhem en Nijmegen

We hanteren een deadline voor aanmelden. Meld je dus ruim voor de startdatum aan!

Heb je interesse maar wil je eerst nog wat meer weten, mail dan met Jessica de Jaeger (programmacoördinator van de Cultuur Academy). Heb je praktische vragen over bijvoorbeeld aanmelden of de locatie? Neem dan contact op met Sabine Mezger.

Door je aan te melden voor een van onze programma’s ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.